Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)