Carta de 1970-04-22 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Sáenz Guerrero, Horacio
Share
Sáenz comenta a Ferrater que el seu article ja es va publicar i que va tenir molt bona acceptació. Li proposa que escrigui un parell d'articles al mes ​
In copyright In copyright