Carta de 1959-01-28 a José Ferrater Mora i Paul Despilho des de Laon (França)

Despilho, Paul
Schuhl, Pierre Maxime
Share
Despilho envia a Ferrater la carta que ha rebut de Schuhl en la que li comunica que la política de la revista és només publicar textos inèdits ​
​Tots els drets reservats