Carta de 1961-05-04 a Josep Ferrater Mora des de Laon (França)

Despilho, Paul
Share
Comunica a Ferrater les novetats respecte a les editorials i l'estat en que es troben les traduccions que té entre mans ​
In copyright In copyright