Carta de 1960-11-18 a José Ferrater Mora des de Laon (França)

Despilho, Paul
Share
Comenta les darreres gestions amb els editors i els contactes amb alguns filòsofs interessats en la seva tasca de traductor ​
​Tots els drets reservats