Carta de 1956-11-06 a Josep Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero informa que Columba vol que Ferrater escrigui la "Lògica" i per això el posa en antecedents sobre la col·lecció. Parla del seu germà José Luís i de la recuperació de moltes institucions que s'havien tancat per motius polítics ​
In copyright In copyright