Carta de 1983-05-09 a Josep Ferrater Mora des de La Foye Monjault (França)

Despilho, Paul
Share
Expressa la seva opinió sobre la novel·la "Claudia, mi Claudia" de Ferrater. Tot i que en una primera lectura li va semblar una obra molt densa, posteriorment el va impressionar la qualitat artística semblant a la d'altres autors literaris ​
In copyright In copyright