Carta de 1952-11-25 a Josep Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero agraeix l'opinió de Ferrater sobre el seu llibre i n'informa de la publicació d'un altre. Comenta que només ha pogut fullejar el seu. Explica que amb el tancament del Colegio Libre ha dictat algunes classes particulars i que alguns dels seus deixebles continuen amb l'activitat de la càtedra ​
In copyright In copyright