Carta de 1958-07-22 a José Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero informa de la publicació de diversos articles que fan referència a la nova edició del "Diccionario de filosofía". Comenta alguns afers universitaris ​
​Tots els drets reservats