Targetó de 1957-09-18 a José Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero informa que "Imago Mundi" ha deixat de publicar-se, de moment, per això li envia l'últim número i pregunta a qui creu que pot interessar per tal d'enviar-la. El felicita per la invitació a Princeton; l'informa de la creació d'un grup de treball vinculat a l'Institut de Filosofia ​
​Tots els drets reservats