Carta de 1944-11-16 a Josep Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero es mostra de part de Ferrater en un assumpte que no especifica. Comenta que seria interessant que conegués a la prof. Luz Vieira. Informa de la publicació de l'article sobre Nietzsche de Ferrater a "Sur" ​
In copyright In copyright