Carta de 1941-09-01 a Josep Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero fa una crítica molt positiva del "Diccionario de filosofía" de Ferrater i li comenta l'impacte que està tenint. Comenta que no troba adequat fer-ne una nota bibliogràfica a "Sur" ja que la seva obra i persona apareix sovint en el "diccionario...". Parla del seus compromisos professionals ​
In copyright In copyright