Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de [s.l.]

Romero, Francisco
Share
Romero comenta que li agrada l'article que ha escrit sobre ell però li demana si pot suprimir el fet que ha nascut a Sevilla i li explica els motius ​
​Tots els drets reservats