Carta de 1943-09-19 a Josep Ferrater Mora des de Martínez (Argentina)

Romero, Francisco
Share
Romero comenta que ha fet els primers contactes amb un professor americà per ajudar a aconseguir una beca a Ferrater. Demana que faci una ressenya del llibre que li envia. Para la dels articles referents a raó i racionalisme, fenomen i fenomenologia, etc. del "Diccionario de filosofía" ​
In copyright In copyright