Carta de 1958-02-27 a Josep Ferrater Mora des de Laon (França)

Despilho, Paul
Share
Comenta a Ferrater els darrers contactes que ha tingut amb els editors i li exposa el que caldria fer ​
In copyright In copyright