Carta de 1971-09-01 a Josep Ferrater Mora des de La Foye Monjault (França)

Despilho, Paul
Share
Comenta que ha tingut notícia d'una nova edició del Diccionari. Explica que ha canviat de casa, que la seva filla s'ha casat i que torna a ocupar-se d'articles crítics i traduccions ​
In copyright In copyright