Carta de 1956-04-16 a Josep Ferrater Mora des de Caracas (Veneçuela)

Rodríguez-Gil, Fernan
Share
Rodríguez comenta punt per punt la revisió que l'hi ha fet Ferrater d'una part del seu treball ​
In copyright In copyright