Carta de 1955-07-11 a José Ferrater Mora des de Constantina (Algèria)

Despilho, Paul
Share
Li sap greu no haver pogut coincidir amb Ferrater a Paris però espera fer-ho a Barcelona on té intenció de viatjar. Comenta la quantitat de correccions efectuades a les proves d'impremta, cosa que ha estat causa d'endarreriment en la nova traducció ​
​Tots els drets reservats