Carta de 1959-04-18 a Josep Ferrater Mora des de Laon (França)

Despilho, Paul
Share
Comunica que ha començat a traduir l'article de Ferrater sobre Bergson i que vol intentar traduir també a Zambrano. Demana novetats dels editors ​
In copyright In copyright