Carta de 1969-04-17 a Josep Ferrater Mora des de Niort (França)

Despilho, Paul
Share
Envia a Ferrater la carta que ha rebut de Flammarion (no conservada?) ​
In copyright In copyright