Carta de 1979-05-06 a Josep Ferrater Mora des d'[Espanya]

Pozanco, Víctor
Share
Pozanco demana a Ferrater la seva col·laboració en un revista ​
In copyright In copyright