Carta de 1974-01-27 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Pozanco, Víctor
Share
Pozanco demana a Ferrater en un segon intent si voldria prologar el seu llibre sobre Luckácks ​
In copyright In copyright