Carta de 1956-04-24 a Josep Ferrater Mora des d'Alger (Algèria)

Despilho, Paul
Share
Comenta que s'ha permès fer algunes modificacions en la traducció. Detalla a Ferrater el pla d'edició de la traducció per a poder anar avançant amb altres obres ​
In copyright In copyright