Carta de 1956-01-20 a Josep Ferrater Mora des de Massachusetts (Estats Units d'Amèrica)

Poggioli, Renato
Share
Poggioli comenta a Ferrater que envia les correccions a l'editor. Li explica els projectes de publicacions en els quals està treballant ​
In copyright In copyright