Carta de 1955-11-26 a Josep Ferrater Mora des de Massachusetts (Estats Units d'Amèrica)

Poggioli, Renato
Share
Poggioli comenta a Ferrater que la revista inventario publicarà un capítol del seu llibre. Demana que li enviï una nota biogràfica i bibliogràfica per adjuntar-la al capítol escollit ​
In copyright In copyright