Targetó de 1955-05-21 a Josep Ferrater Mora des de Constantina (Algèria)

Despilho, Paul
Share
Comunica que li enviarà la traducció a Paris per a que la pugui tenir quan hi vagi el mes de juny ​
In copyright In copyright