Carta de 1977-04-04 a José Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)