Carta de 1975-05-16 a Josep Ferrater Mora des de Santa Bàrbara (Espanya)

Panikkar, Raimon
Share
Panikkar comenta a Ferrater que viatja a Filadèlfia i li agradaria fer una visita ​
In copyright In copyright