Carta de 1958-12-14 a Josep Ferrater Mora des de Laon (França)

Despilho, Paul
Share
Comunica a Ferrater que una de les traduccions enviades a una revista no ha estat acceptada. Demana opinió sobre les edicions franceses al Canadà ​
In copyright In copyright