Carta de [s.d.] a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Bernad, Antoni
Share
Comunica que està per sortir el llibre que Ferrater ha prologat però que cal corregir les mencions a Antoni Llena que, com aquest mateix confirma en nota al final, li cedeix l'autoria total ​
In copyright In copyright