Carta de 1958-07-23 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Mostaza, Bartolomé
Share
Mostaza envia a Ferrater les dues ressenyes que ha publicat dels seus llibres al diari "Ya". Comenta que comparteix amb ell l'opinió sobre les influències filosòfiques de Unamuno, considera una joia el tractat de lògica que ha escrit i el felicita per l'èxit creixent del "Diccionario de filosofía" ​
In copyright In copyright