Carta de 1955-12-30 a Josep Ferrater Mora des de Río Piedras (Puerto Rico)

Echeverría, José R.
Share
Acusa recepció d'un article de Ferrater sobre integracionisme i mostra la seva sorpresa pel fet que Ferrater ha anomenat així la seva filosofia (és el nom que ell havia pensat fa uns anys a Xile per fundar un moviment filosòfic). S'alegra i se sent afalagat per la coincidència. Considera que l'article de Ferrater és clar i convincent i especifica les diferències entre el sistema de Ferrater i el que ell fa uns anys havia ideat sota el mateix nom. Echeverría exposa el que ell entén per "integracionisme". Aplica el seu integracionisme al tema de la mort i cita altres camps del saber on també hi veu integracionisme (ciència: relativitat; art: cubisme). Li comenta que a la Universitat de Puerto Rico s'està fent un seminari que s'ha anomenat d'integració on discuteixen diversos filòsofs i es convida a professors reputats per dirigir el seminari. Echeverría convida Ferrater de part del degà per a l'any següent. Acaba la carta plantejant-li algunes qüestions sobre analicitat relacionades amb la seva tesi. ​
In copyright In copyright