Targetó de [s.d.] a José Ferrater Mora des de [Bryn Mawr] ([Estats Units d'Amèrica])

McPherson, Mary Patterson
Share
McPherson felicita Ferrater per tenir l'honor d'ocupar la Càtedra "Fairbaur" ​
​Tots els drets reservats