Carta de [s.d.] a Mme. Ferrater des de [s.l.]

White, Ane
Share
Anne White escriu a la dona de Ferrater per tal que li comuniqui la seva satisfacció i el feliciti per la pel·lícula sobre Amsterdam ​
​Tots els drets reservats