Carta de 1972-01-12 a José Ferrater Mora des de [s.l.] ([Mèxic])

Xirau, Ramon
Share
Xirau escriu a Ferrater fent-li saber que una de les seves alumnes, Marta Pou, estudia a Bryn Mawr i que desitjaria que Ferrater es posés en contacte amb ella per tal que aquesta es beneficiés dels consells que Ferrater pogués donar-li ​
​Tots els drets reservats