Carta de 1983-01-23 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)