Carta de 1960-12-29 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

Xirau, Ramon
Share
Xirau agraeix a Ferrater l'interès que ha mostrat perquè es publiqui el seu llibre de poemes adreçant-lo a Pere Quart. Li explica que el seu oncle, Joan Subias, i Jordi Maragall li han promès fer-se càrrec de buscar un editor per al llibre. En cas que aquestes gestions no fructifiquessin s'adreçaria a Pere Quart. Xirau parla a Ferrater de dos llibres seus que quan siguin publicats l' hi enviarà i també del seu llibre de poemes, "Espill". Li comenta que el llibre de Ferrater sobre Ortega y Gasset li va ser molt útil i li agrairà que quan surti li enviï un exemplar de "El ser y la muerte" ​
​Tots els drets reservats