Carta de 1980-11-12 a WRS des de Rosemont (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater escriu al laboratori fotogràfic WRS Motion Picture Laboratory per especificar com han d'aparèixer les lletres dels set títols que han de muntar. Demana que li enviïn la factura per tal que ell els hi pugui remetre un xec ​
In copyright In copyright