Carta de 1980-12-20 a Georg Henrik von Wright des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater agraeix els comentaris que li fa Wright sobre el "Diccionario de filosofía" encara que reconeix que hi ha algunes errades que es corregiran en posteriors reedicions. Comenta que li envia un article que va escriure sobre Wittgenstein. Dóna suport a la proposta que es presentarà al IIP ​
​Tots els drets reservats