Carta de 1989-02-23 a Josep Ferrater Mora des de Bielefeld (Alemanya)

Wolff, Michael
Share
Wolff agraeix l'ajuda de Ferrater per l'informe que fa de les publicacions espanyoles del professor C.U. Moulises i li comenta això ajudarà a prendre una decisió unànime al comitè avaluador ​
In copyright In copyright