Carta de 1981-12-23 a Josep Ferrater Mora des de Bielefeld (Alemanya)

Wolff, Michael
Share
Wolff escriu a Ferrater per demanar-li si pot escriure un certificat sobre les publicacions escrites en espanyol pel professor C.V. Moulines, candidat a formar part de la Fakultät für Gescichtswissenschaft und Philosophie Abteilung Philosophie de la Universität Bielefeld. La comissió que avalua la seva candidatura té problemes per entendre les publicacions en llengua espanyola d'aquest professor ​
In copyright In copyright