Carta de 1988-06-10 a Antoni Turull des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater comenta que ha passat un temps a Namíbia i que dintre de poc marxarà cap a Argentina per donar unes conferències. Diu a Turull que no té cap dedicatòria de Joan Oliver exceptuant la que ja li havia enviat fotocopiada. Explica que ha fet algunes esmenes en les notes que li havia fet arribar i que ha corregit les errates d'impremta, però que malgrat tot encara quedava molta feina per fer. Recomana que l'exemplar del "Juego de la verdad" que té de més el dipositi a la Biblioteca de la Universitat de Bristol. Comenta que la única ressenya que va sortir publicada a Barcelona sobre el llibre no va ser massa bona a diferència de Madrid. Al respecte del llibre en Berenguel li va voler donar lliçons literàries ​
In copyright In copyright