Carta de 1979-11-14 a Josep Ferrater Mora des de Posadas (Argentina)

Tovar, Saúl Antonio
Share
Tovar escriu a Ferrater per explicar-li en quin punt es troba el projecte de traduir el seu diccionari al grec. Li agraeix que li confiï la tasca d'ampliació de l'edició pel que fa a filosofia bizantina i grega ​
In copyright In copyright