Carta de 1958-10-06 a José Ferrater Mora des de [Río Piedras] ([Puerto Rico])

Echeverría, José R.
Share
Echeverría agraeix a Ferrater la generosa crítica que li ha fet del seu llibre. En el futur voldria fer un altra versió del llibre partint de nous pressupòsits, no de la consciència, com en aquest cas, sinó de l' "essència" del dubte. Li comunica que ha acabat de reescriure el seu assaig sobre "La Divina Comèdia", ha avançat força en la lectura d'Ortega y Gasset, i ja ha lliurat dues ressenyes sobre el "Diccionario". Acaba fent uns comentaris sobre l'estat de la política a França. ​
​Tots els drets reservats