Carta de 1967-10-16 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)