Carta de 1976-04-29 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)