Carta de 1968-03-03 a Josep Ferrater Mora des de Ginebra (Suïssa)

Sánchez Mazas, Miguel
Share
Sánchez escriu a Ferrater per agrair-li l'interès que ha posat en el treball que li va enviar, explicant-li que ha profunditzat en el tema del càlcul aritmètic de les conseqüències d'un sistema per tal que adquireixi un interès més gran ​
In copyright In copyright