Carta de 1971-06-24 a Josep Ferrater Mora des de [Madrid (Espanya)]

González Muela, Joaquín
Share
Comunica a Ferrater que el Centre (?) ha començat a funcionar amb normalitat. Dóna notícia d'alguns col·legues ​
In copyright In copyright