Carta de 1982-10-10 a Joaquín González Muela des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Comunica que ha deixat un exemplar de la seva novel·la dedicat per a que li enviïn des de l'editorial ​
In copyright In copyright