Carta de 1983-08-17 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

González Muela, Joaquín
Share
Envia a Ferrater un article per a que li doni la seva opinió abans d'enviar-lo a publicar. Comenta com està passant les vacances ​
In copyright In copyright